top of page
La reflexió: Els valors

Els infants de primeres edats,  estan condicionats per les normes i regles que imposen les persones adultes, en especial els seus pares i mares: allò no es diu, allò no es fa i allò no es toca, normes que consideren sagrades, encara que moltes vegades no entenen del tot el seu contingut.

 

Quan els infants arriben a educació primària, inicien un procés de creixement moral a partir de les relacions que estableixen amb lar resta d'iguals. Comencen a elaborar criteris i pensaments sobre els valors i actituds com són, la justícia, la confiança, la responsabilitat...

Les persones adultes podem ajudar els infants a que puguin verbalitzar aquest aprenentatge  i així acompanyar en el seu creixement moral.

bottom of page