La mediació com a mitjà de resolució de conflictes i de creixement personal

Com un procés de mediació es transforma en eina educativa?

"Creixent amb mediació" desenvolupa un mètode que permet introduir els infants en el món de la resolució de conflictes alhora que potencia el seu desenvolupament i creixement en l'aspecte emocional, en l'educació en valors i en l'adquisició de competències socials. També serveix als professionals de l'educació i centres educatius com a recolzament en la seva tasca per aconseguir una millora de la convivència a les aules i al centre.

Així mateix, el projecte es complementa amb altres serveis per a la difusió  i formació en mediació per a gent adulta ( mares, pares, avis..) mitjançant xerrades, tallers divulgatius, formatius  i serveis de mediació professional.

 Respecte, confiança, escolta, empatia, curiositat, anàlisi, diàleg, empoderament, reconeixement, col·laboració, responsabilitat, creativitat, acord, compromís, esforç. 

Llibre de contes il·lustrats "Els petits mediadors" "Los pequeños mediadores"
portada petits mediadors.jpg

mariona.garriga@icab.cat

650.312.867

Cr de Quito 19 08030 

© 2017.Mariona garriga

Editorial Salvatella

Logo_Creixent_amb_mediació2.jpg