Què tenim?

Què farem?

Per a què?

Els conflictes són inherents a la condició humana. Els infants hi  conviuen cada dia i han  d'assumir-los com a fets naturals i oportunitat d'aprenentatge.

La primera etapa educativa és un bon moment per aprendre a gestionar els conflictes de forma positiva. Nenes i nens  senten motivació i agraïment i per aprendre coses noves.

La mediació i la seva cultura aporta una eina educativa que aplega valors, actituds, competències i eines que recolzen el creixement dels infants.

mariona.garriga@icab.cat

650.312.867

Cr de Quito 19 08030 

Els infants han d'aprendre que les emocions són part fonamental de les persones. Davant dels conflictes les emocions són molt intenses i cal saber expressar-les i regular-les.

Els infants comencen a cooperar amb la resta de gent i a reflexionar sobre els valors. La gestió dels conflictes aporta també experiència a nivell moral.

 

La comunicació és una competència social bàsica per gaudir de bones relacions.

Una bona comunicació és important per a la prevenció dels conflictes.

Parlar amb els infants dels conflictes els fa pensar sobre quina és la forma més adequada d'afrontar-los. Les tècniques utilitzades per les persones mediadores suposen una bona font de recursos.

 

© 2017.Mariona garriga