top of page

Què tenim?

Els conflictes són inherents a la condició humana. Els infants hi  conviuen cada dia i han  d'assumir-los com a fets naturals i oportunitat d'aprenentatge.

La primera etapa educativa és un bon moment per aprendre a gestionar els conflictes de forma positiva. Nenes i nens  senten motivació i agraïment i per aprendre coses noves.

La mediació i la seva cultura aporta una eina educativa que aplega valors, actituds, competències i eines que recolzen el creixement dels infants.

Què farem?

Per a què?

Els infants han d'aprendre que les emocions són part fonamental de les persones. Davant dels conflictes les emocions són molt intenses i cal saber expressar-les i regular-les.

Els infants comencen a cooperar amb la resta de gent i a reflexionar sobre els valors. La gestió dels conflictes aporta també experiència a nivell moral.

 

Parlar amb els infants dels conflictes els fa pensar sobre quina és la forma més adequada d'afrontar-los. Les tècniques utilitzades per les persones mediadores suposen una bona font de recursos.

 

La comunicació és una competència social bàsica per gaudir de bones relacions.

Una bona comunicació és important per a la prevenció dels conflictes.

© 2017.Mariona garriga

bottom of page