top of page
El mitjà: La mediació

La mediació és una via per a la resolució dels conflictes en la qual la persona mediadora, una tercera persona aliena al conflicte, ajuda les parts en controvèrsia a arribar a un acord per si mateixes. Qui media,  no jutja, no proposa solucions, ni tan sols aconsella, es limita a ajudar les parts mitjançant unes tècniques i eines específiques.

Aquestes eines fomenten la comunicació, l'auto-coneixement, el respecte, l'anàlisi, la negociació, el compromís, la responsabilitat i altres valors i competències socials. Entre les principals eines hi trobem l'escolta i les seves tècniques, l'empatia, el control de les emocions, les preguntes clarificadores i exploratòries, l'empoderament,  la pluja d'idees, l'acord.

Tots aquests conceptes, eines i mètodes poden ser incorporats fàcilment en els aprenentatges dels infants en forma de contes, activitats, imatges, jocs...

bottom of page