top of page
La base: l'emoció

Les emocions són fruit de la condició humana i per tant necessàries per a la supervivència. Totes són positives, si en traiem profit, encara que de vegades siguin desagradables.

L'educació tradicional, malauradament, ha estat negant l'educació en les emocions, part fonamental del jo de cadascú. Actualment, comencem a donar-li la importància que mereix intentant equilibrar-la respecte a l'educació en el coneixement.

Hem d'aprendre, primer les persones adultes, a viure les emocions per després educar els infants a què puguin descobrir-se com a persones i acceptar-se. L'entesa de les emocions pròpies serà la base per a l'entesa de les altres persones i per assoliir una convivència en harmonia.  

bottom of page