top of page
L'objectiu: La convivència i créixer

Una bona convivència a l'aula i al centre escolar de l'infant és un procés que s'ha d'anar construint dia a dia per tota la comunitat educativa. Cal mantenir-la de forma continuada i amb actitud pro activa per encarar el futur i superar els entrebancs que hi tindran lloc.

Una bona relació amb un i una mateixa, amb la resta de persones i amb l'entorn és l'element fonamental per a una bona convivència, juntament amb la supressió de tot tipus de violència.

 

És per això que cal planificar el procés de convivència mitjançant un pla que s'integri dins el projecte educatiu  i que suposarà  l'essència del centre,  atorgant-li la seva singularitat i personalitat.

La Llei orgànica d'educació 2/2006, estableix l'obligatorietat per als centres educatius d'elaborar el pla de convivència. També, la Llei catalana d'educació 12/2009 i els decrets posteriors sobre drets i deures de l'alumnat i matèries curriculars, fan referència expressa al projecte de convivència i a les competències que són necessàries per afavorir-la.

De la mateixa forma una bona convivència dins la família de l'infant ajuda i facilita el seu desenvolupament i la seva relació amb la resta de persones. Les famílies són les principals educadores i a més de la intuïció i les particularitats pròpies, segell familiar, és de gran ajuda  rebre  formació que facilita eines per abordar situacions complexes en tots els àmbits. La gent adulta segueix creixent i desenvolupant-se, i són exemple i models a seguir pels  fills i filles.

bottom of page